Ime društva

kosci_logo_kg

Astronomsko društvo Kosci LOGO 2V ozvezdju Orion so tri zvezde, ki predstavljajo Orionov pas.  Slovenci smo tem trem zvezdam dali ime KOSCI. V grbu je prikazan le del ozvezdja Orion.


Iz revije  PRESEK- Avtor: Marjan Prosen
KOSCI (vir: ISSN 0351-6652 Letnik 22 (1994/1995) Številka 3 Strani 162–165)

Dandanes na kmetih večinoma kosijo travo s kosilnico. Včasih pa je kmet moral najeti kosce,  jim dobro postreči in plačati, da so mu pokosili travnike in senožeti. Ni si težko zamišljati koscev, kako v zgodnjem jutru, drug za drugim, v značilnem slogu, s kosami kosijo travo. Kaže, da so kosci opravljali tako pomembno kmečko opravilo, da jih je ljudska domišljija ovekovečila celo na nebu. Tam so v skupini treh zaporednih svetlih zvezd, ki druga za drugo režejo svojo vsakonočno nebesno pot, kot si utirajo pot kosci v visoki travi. Številni narodi videli nebesne kosce. Tudi Slovenci tem trem zvezdam v vrsti rečemo Kosci. Z lahkoto jih najdemo in opazujemo na zimskem nočnem nebu. Da so Kosce dobro poznali naši predniki, pove veliko število imen, ki so se ohranila zanje. Pogosto jih imenujejo Rimščice, ker so tezvezde večinoma obrnjene protijugu, to je proti Rimu, znana pa so še imena Palica (Jakobova, nebesna, rimska, sv. Petra), Sveder, Kjuč, Trije (sveti) kralji itn. Drugi narodi so jih poimenovali tudi Grablje, Plug, Ogrlica, Loln, Trije konji (jeleni, zebre), Trije možje, Tri deklice in celo Tri sestre.